Časopis TOTO

Časopis vznikol pod záštitou Študentského parlamentu Fakulty architektúry STU. Jedná sa o fakultný vreckový mesačný miničasopis s názvom TOTO. Časopis vznikol so zámerom zozbieravať a aktualizovávať informácie o aktivitách na fakulte. Tiež má podporovať záujem študentov pracujúcih väčšinou so schémami a obrázkami o písané slovo. Je dôležité uvedomiť si, že okrem grafickej prezentácie projektov je nevyhnutná aj slovná, verbálna. Časopis je tlačený na formát A3 a následne poskladaný na A6-kové papierové striešky. Okrem textovej časti obsahuje aj graficky spracovanú obálku a komiks. Pod obrázkami nájdete archív doposiaľ vydaných čisiel.

toto1toto1
toto2toto2
totot3totot3
11392953_10153988884841562_3016132250247571807_o11392953_10153988884841562_3016132250247571807_o