robím architektúru

Väčšinu prác mám uložených na issu. Nižšie nájdete zopár obrázkov z mojej diplomovej práce.

Venoval som sa premene Cvernovky. V čase keď sme mali zadanú diplomovú prácu, riešili sme urbanistické zadanie preriešenie pozemku. V druhom semestri sme si vybrali nejaú časť nárvhu a doriešili ju do detailov. Podstata môjho návrhu tkvie v experimentálnom poňatí bývania spojeného s prácou a oddychom v jednom objekte. Obdivujem architektúru, ktorá sa dokáže človeku prispôsobovať počas života, tak som k tomuto zadaniu tak pristupoval. Pozrite si výber z celej práce nižšie. Kompletnú prácu si môžte prezrieť na issu

diploma2diploma2
diploma8diploma8
diploma6diploma6
diplomadiploma
diploma9diploma9
diploma10diploma10
diploma7diploma7
diploma4diploma4